Korstnate puhastamine, Tulekustutid, Tulekustutite hooldus, Tulekustutite kontroll