Address:Mežvītoli, LV-4129, Mārsnēnu pag., Priekuļu nov.
Reg.nr:44102033935
Phone: +371 26480446 Direktors
+371 29340608 Darbu vadītājs
Webpage:http://www.mazaiskastanis.lv
E-mail: mazaiskastanis@inbox.lv


Back