Arhīva dokumentu iznīcināšana, Atkritumu konteineru noma, Dokumentu iznīcināšana, Konteine